Pozornosť venovaná detailom a pohodlie zákazníka.
Kompetentný tím je záruka kvality.
Kvalita a účinnosť pri každom kroku.

Pozornosť venovaná detailom a pohodlie zákazníka.

Aktuálna pozícia na trhu je dôsledkom tvrdej práce a dôslednosti.

Rovnako dôležitá je starostlivosť o tie najmenšie detaily činnosti spoločnosti. Podľa nás detaily sú veľmi dôležité, a na konkurenčnom trhu môžu rozhodnúť o úspechu či porážke. Starostlivo analyzujeme naše metódy, postupy a činnosti.

V dôsledku toho stále spĺňame očakávania zákazníkov, čo môžu potvrdiť certifikáty, ktoré sme ziskali: 

certyfikaty

Kompetentný tím je záruka kvality.

Kto sa nevyvíja, ten stojí nehybne.

Preto veľmi nám záleží na vzdelávaniu a neustále usilujeme o zlepšenie výrobného procesu. Neustále zlepšovanie zručností súčasných zamestnancov, úpravy ich zručností a talentov k požiadavkám trhu a očakávaniam zákazníkov.

Sme presvedčení, že rozvoj našich zamestnancov je rozvoj celej spoločnosti. 

content_img_e

Kvalita a účinnosť pri každom kroku.

Strategické ciele rozvojovej Rubin Food Group sa dôsledne uplatňovali vo všetkých možných aspektoch.

Pre zachovanie čo najvyššej kvality sme obohatili našu ponuku o služby skladovania potravinárskych produktov a ich prepravu. Týmto spôsobom boli založené značky Rubin Logistics a Rubin Cold Stores.

Tie nám umožňujú udržať úplnú kontrolu v priebehu celého životného cyklu výrobku.

Komplementarita ponuky Rubin Food Group umožňuje našim klientom sústrediť sa na to, čo je najdôležitejšie.